AKTUALITY

Upozornění pro rodiče!!!

- před vstupem do MŠ použijte dezinfekci

- dítě doprovází do MŠ pouze jedna osoba a to se zakrytým obličejem rouškou

  (totéž platí i pro vyzvedávání)

- dítěti s příznaky infekčního onemocnění není umožněn vstup do MŠ

   (platí i pro doprovázející osobu)

- doprovázející osoba se zdržuje v šatně jen po nezbytně nutnou dobu

   a vstup do ostatních částí budovy není dovolen

- dětem není dovoleno nosit předměty a hračky do MŠ Děkujeme za pochopení

- láhev na pitný režim - podepsat a na víkend vzít domů umýt

tel.: 354 622 277   /   msklimentov@seznam.cz   /  Mateřská škola Klimentov, okres Cheb příspěvková organizace  / Klimentov 118, Velká Hleďsebe / IČ: 70997179