top of page
Podzim.jpg

AKTUALITY

  

 AKCE BŘEZEN 2024

 • 08.03.2024 - VÝUKOVÝ PROGRAM
                    " Příběh Violoncella"

 • 14.03.2024 - KNIHOVNA
                      "Kniha je můj kamarád"

 • 18.03.2024 - VÝUKOVÝ PROGRAM
                      "Canisterapie"

 • 26.03.2024 - BRUSLENÍ 
                      "Karneval"

 • 27.03.2024 - VELIKONOČNÍ HLEDÁNÍ
                      "Jak šlo vejce na vandr"

INFORMACE OHLEDNĚ ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KLIMENTOV NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 • Zápis do MŠ Klimentov se uskuteční dne 9. 5. 2024 v budově školy od 10:00 do 14:00 hodin.

 • K zápisu je potřeba přinést vyplněnou Žádost o přijetí, která je ke stažení na webových stránkách školy, rodný list dítěte a platný průkaz totožnosti zákonného zástupce. Žádost bude možné vyplnit na místě.

 • V den zápisu obdržíte Evidenční list, do kterého lékař potvrdí aktuální stav dítěte a očkování. Evidenční list je potřeba přinést vyplněný do 17. 5. 2024.

 • Cizinci: vízový doklad dítěte nebo záznam o udělení dočasné ochrany, povolení k pobytu, doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat, místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)

 • Každá přihláška bude mít své evidenční číslo, pod kterým bude na webových stránkách školy zveřejněno, zda dítě bylo přijato.

 • Informace o přijetí či nepřijetí dítěte bude zveřejněna 22. 5. 2024.

 • Rozhodnutí o přijetí bude předáno v den nástupu dítěte do mateřské školy.

 • Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

 

Přihlášky budou posouzeny podle stanovených kritérií, vydaných ředitelkou školy.

 

 

Povinnost podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, se netýká dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Potvrzení dětského lékaře o způsobilosti dítěte k docházce do MŠ však vyžadujeme vždy.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KLIMENTOV ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO ŠKOLKY :

 

 • Přezůvky (s pevnou patou, ne pantofle nebo Crocsi)

 • Oblečení na ven dle aktuálního počasí

 • Oblečení do třídy

 • Náhradní oblečení (ponožky, punčocháče, trika, tepláky, spodní prádlo)

 • Holínky

 • Pláštěnku

 • Pyžamo, noční košile

  Všechno oblečení by měly mít děti podepsané!

 

bottom of page