AKTUALITY

Mateřská škola Klimentov je po dohodě se zřizovatelem do 6.11.2020 uzavřena z technických důvodů.

Upozornění pro rodiče!!!

- před vstupem do MŠ použijte dezinfekci

- dítě doprovází do MŠ pouze jedna osoba a to se zakrytým obličejem rouškou

  (totéž platí i pro vyzvedávání)

- dítěti s příznaky infekčního onemocnění není umožněn vstup do MŠ

   (platí i pro doprovázející osobu)

- doprovázející osoba se zdržuje v šatně jen po nezbytně nutnou dobu

   a vstup do ostatních částí budovy není dovolen

- dětem není dovoleno nosit předměty a hračky do MŠ Děkujeme za pochopení

- láhev na pitný režim - podepsat a na víkend vzít domů umýt

TENIS: každá středa, začínáme 7.10. -  40,-kč 

Do batůžku: tenisky do tělocvičny
                       sportovní oblečení
                       pití s uzávěrem

 

CANISTERAPIE: - PŘELOŽENO

– 50,-kč

Když pes pomáhá žít

tel.: 354 622 277   /   msklimentov@seznam.cz   /  Mateřská škola Klimentov, okres Cheb příspěvková organizace  / Klimentov 118, Velká Hleďsebe / IČ: 70997179